menu

Specialisten

De Aeden Consulent heeft de beschikking over tal van specialisten op verschillende vakgebieden, verspreid door heel Nederland.

Dit kan gaan over de Wmo, de AWBZ, de Wet langdurige zorg, de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet per 2015. Maar ook overige sociaal-medische zaken bij gemeenten, zorginstellingen en overige instanties. De specialisten zijn aanvullend voor de Aeden Consulent en de cliënt en zullen deze met raad en daad terzijde staan. Specialistisch advies geven, specialistisch contact opnemen met instanties of bijvoorbeeld zorgen voor de benodigde onafhankelijke medische verklaring ten behoeve van notarissen en rechtbanken.

  De specialisten zijn onder anderen:

 • Artsen die als onafhankelijk sociaal-medisch adviseur optreden
 • Indicatieadviseurs met specialistische kennis van de Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp en begeleiding en zorg in het kader van de AWBZ en de Wet langdurige zorg etc.
 • Ergonomisch en bouwkundig adviseurs, bijvoorbeeld over woningaanpassingen
 • Juristen voor bijstand bij het voeren van procedures, met name in bezwaar, beroep en hoger beroep.
 • Bewindvoerders en executeurs (bij het afwikkelen van nalatenschappen)
 • Notarissen voor advies en het opmaken van akten, zoals het levenstestament, testamenten en verkoopakten. In het bijzonder als daar ook hulpvragen en/of medische kwesties een rol spelen.

In dit kader werkt Aeden Netwerk samen met de heer Theo Trompetter en diverse partners, waaronder bijvoorbeeld ook zijn vertegenwoordigd juristen van Stimulansz, notarissen en estate-planners.

De Aeden Consulent is een professional die door een brede opleiding en ervaring de beste weg weet om uw vraagstuk op te lossen en welke specialistische expertise in uw situatie nodig is. Vooraf krijgt u informatie over het geldende tarief.

Heeft u vragen? Neem contact op met de Aeden Consulent in uw regio.

Neem contact op

Contactgegevens

 • Dolderseweg 2-M
 • 3712 BP Huis ter Heide

 • Onderwijs en vergaderen:
 • Gebouw Oudlaen
 • Oudlaan 4
 • 3515 GA Utrecht

Aeden Consulenten

Gediplomeerd professional
Begeleidt, adviseert en ondersteunt

Hulp en advies

Servicewinkel

Direct te bestellen
Maatwerk, eenvoudig en persoonlijk

Producten en diensten

Specialisten

Expertise op sociaal-medisch
en maatschappelijk terrein

Vakgebieden

voor

€19,95

per jaar

Vraag een Aeden Service Pas aan

en geniet van kortingen op activiteiten, persoonlijk advies en preventie.

  Exclusieve aanbiedingen

 • Bij u in de buurt, voordelig aan huis
 • Ontspanning en erop uit
 • Persoonlijke alarmering
Vraag aan

Regel uw uitvaart:

hetoverkomtonsallemaal.nl

Hoe werkt een nalatenschap?

levenlatenherleven.nl

Heeft u een vraag over de zorg?

ikmaakmijzorgen.nl

Kom ons versterken

Als gemeente, zorginstelling, leverancier of uitvaartonderneming kunt u ons versterken en via de Aeden Consulenten cliënten een betere service geven.

Lees meer