menu

Samenwerken

Om cliënten en Aeden Consulenten zo goed mogelijk te kunnen voorzien van producten en diensten, werkt Aeden Netwerk samen met verschillende partijen die, in hun sector, voor ons het verschil kunnen maken.

Filter op:

Zorginstellingen

Leveranciers

Uitvaartondernemers

Gemeenten

Onze samenwerkingspartners

Samen sta je sterker!

Door te investeren in de juiste partners heeft Aeden Netwerk een sterk en breed inzetbaar netwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit verschillende zorginstellingen, leveranciers, uitvaartondernemers en gemeenten, maar een netwerk is nooit compleet. Aeden Netwerk staat dan ook open voor nieuwe samenwerkingen.

Zorginstellingen

Hoe Aeden Netwerk instellingen kan ondersteunen?

Nieuwe wetgeving en veranderende omstandigheden vergen een enorme aanpassing. Uw zorginstelling wordt geconfronteerd met vele veranderingen waarop u maatregelen moet nemen om uw organisatie, cliënten en faciliteiten anders in te zetten. Met waarborgen voor een optimale dienstverlening en met behoud van kwaliteit. Ongetwijfeld is dat nu speerpunt van uw strategie en beleid.

Hoe kan Aeden Netwerk uw zorginstelling ondersteunen?

Bemiddeling

Binnen uw zorginstelling kan Aeden Netwerk kandidaten selecteren en plaatsen, die uw organisatie actief ondersteunen bij de uitvoering van de Wmo en AWBZ. Samen met u zorgt Aeden Netwerk voor een functieprofiel met bijbehorend takenpakket, de werving en selectie en het voorstellen van de gewenste kandidaat. Aeden Netwerk zorgt voor de begeleiding, evaluatie, functioneringsgesprekken, rapportage en de noodzakelijke overeenkomsten en documenten die de bemiddeling juridisch en fiscaalregelen. Aeden Netwerk bemiddelt bij overeenkomsten op basis van minimaal 16 uur per week.

Opleiden van personen binnen uw zorginstelling tot de functie van Aeden Consulent

Wilt u binnen uw organisatie zelf bestaande werknemers omscholen tot Aeden Consulent, dan kan Aeden Netwerk voorzien in de opleiding en de begeleiding. Na het examen kan Aeden Netwerk u desgewenst van dienst zijn met bijscholing, specialisaties, ook op sociaal medische en maatschappelijke gebieden. U kunt er voor kiezen om deze Aeden Consulenten ook aan te sluiten op het portal.

Het is ook mogelijk dat Aeden Netwerk met u overeenkomt dat producten en diensten van uw instelling opgenomen zullen worden in ons Portal, zodat er een intensievere samenwerking zal ontstaan tussen u en Aeden Netwerk.

Leveranciers

Als ondernemer kunt u toeleverancier worden van Aeden Netwerk. De producten- en dienstenlijst is de leidraad om met u te onderzoeken of uw product en/of dienst past binnen Aeden Netwerk. Aeden Netwerk staat voor een actief marketing- en communicatiebeleid, met zoveel mogelijk inzet van digitale media, zoveel mogelijk ingericht in samenwerking met u. Daarvoor heeft Aeden Netwerk een IT team ter beschikking, dat de automatisering afstemt op uw organisatie. Veel van de producten en diensten worden getoond op de website. Binnen de website van Aeden Netwerk is er ook een Servicewinkel, waar u met geselecteerde producten en diensten kan worden opgenomen. Ook kunt u contractleverancier worden voor levering van producten en diensten aan de cliënten van de Aeden Consulent. Aeden Netwerk staat garant voor de beste kwaliteit. Met andere woorden de producten en diensten die aangeboden worden in het Portal, zijn Aeden Netwerk waardig, betrouwbaar en betaalbaar!

Uitvaartondernemers

Aeden Netwerk voorziet ook in de vraag naar uitvaarten en biedt binnen het Portal informatie hierover. Tevens kunt u in het Portal uw eigen Levenskluis in gebruik nemen. Deze Levenskluis geeft u de mogelijkheid om al uw wensen met betrekking tot uw laatste reis vast te leggen. Via de uitvaartkostenmeter in de Levenskluis kunt u direct checken of u voldoende verzekerd bent voor de wensen die u heeft aangegeven. Na het overlijden van uw dierbare kan de Aeden Consulent nazorg op maat bieden. Na de uitvaart kunt u nog vragen hebben over de veranderde situatie. Wilt u in de toekomst niet voor verassingen komen te staan, dan kunt u vooraf overleggen en alles vastleggen. Bespreek de mogelijkheden met uw Aeden Consulent want tenslotte overkomt het ons allemaal.

Aeden Netwerk werkt samen met geselecteerde, gecertificeerde particuliere uitvaartondernemingen. Ondernemingen met eigen faciliteiten op hoog niveau en een uitstekende reputatie. Vaak zijn dit familiebedrijven die van generatie op generatie hun diensten aanbieden in de regio. Zij leveren een uitvaart op maat overeenkomstig uw wensen en budget.

Gemeenten

In ons land leven veel mensen met beperkingen. Al deze mensen willen graag zo lang mogelijk prettig en zelfstandig leven, wonen en functioneren. Veel van de zorg, voorzieningen en extra wensen kunnen door de burger zelf geregeld worden. Aeden Netwerk is een organisatie die daarbij kan helpen. De gemeente stelt straks vast welke voorzieningen op grond van de Wmo kunnen worden verstrekt, welke deels en welke niet. Als inkomen en vermogen van de burger aanleiding zijn om de zorg deels of geheel voor rekening van de burger te laten komen, dan kan Aeden Netwerk de gemeente ondersteunen. Cliënten van Aeden Netwerk verstrekken inzicht in inkomen en vermogen aan Aeden op vrijwillige basis. U hebt als gemeente wel rechtstreeks toegang tot deze gegevens, op basis waarvan u zorg of voorzieningen kunt toekennen. Op basis van de verstrekte informatie kan Aeden Netwerk samen met de cliënt aan de slag om nader te onderzoeken wat mogelijk is om de benodigde zorg en voorzieningen te organiseren, te betalen en daadwerkelijk in te kopen. Daarbij betrekt Aeden Netwerk ook directe familie op verzoek van de cliënt, zoals (klein)kinderen, andere familieleden, het relatienetwerk van de cliënt etc.

Aeden Netwerk kan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aanbieden, waarin gesteld kan worden dat de afgewezen cliënten doorverwezen worden naar Aeden Netwerk. Op basis van de doorverwijzing van de gemeente neemt de Aeden Consulent contact op met de burger. Aeden Consulenten komen graag op het gemeentehuis eerst met u kennismaken zodat u weet wie de doorverwijzing gaat behandelen.

Wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op!

Aeden Consulenten

Gediplomeerd professional
Begeleidt, adviseert en ondersteunt

Hulp en advies

Servicewinkel

Direct te bestellen
Maatwerk, eenvoudig en persoonlijk

Producten en diensten

Specialisten

Expertise op sociaal-medisch
en maatschappelijk terrein

Vakgebieden

voor

€19,95

per jaar

Vraag een Aeden Service Pas aan

en geniet van kortingen op activiteiten, persoonlijk advies en preventie.

    Exclusieve aanbiedingen

  • Bij u in de buurt, voordelig aan huis
  • Ontspanning en erop uit
  • Persoonlijke alarmering
Vraag aan

Regel uw uitvaart:

hetoverkomtonsallemaal.nl

Hoe werkt een nalatenschap?

levenlatenherleven.nl

Heeft u een vraag over de zorg?

ikmaakmijzorgen.nl

Kom ons versterken

Als gemeente, zorginstelling, leverancier of uitvaartonderneming kunt u ons versterken en via de Aeden Consulenten cliënten een betere service geven.

Lees meer